e-Defter Nedir?

Gelirler İdaresi’nin 24.02.2011 tarihinde yayınladığı, Elektronik Defter Genel Tebliği’nde e-Defter “Vergi Usul Kanununa ve/veya Türk Ticaret Kanununa göre tutulması zorunlu olan defterlerde yer alması gereken bilgileri kapsayan elektronik kayıtlar bütünüdür.” şeklinde tanımlanmıştır.

Elektronik Defter Genel Tebliği düzenlemesi gereğince yevmiye defteri ve kebir defteri, XBRL GL e-Defter format ve standartlarına göre hazırlanacaktır.

Genel Tebliğ düzenlemelerine göre söz konusu standartlara uygun olarak oluşturulan dosyaların e-Defter olarak kabul edilebilmesi için mali mühür ile mühürlenmesi ya da güvenli elektronik imza ile imzalanması ve e-Defter Uygulaması aracılığı ile beratının alınması gerekmektedir.

Bilanço esasına göre defter tutan, gerçek ve tüzel kişiler e-Defter uygulamasından yararlanabileceklerdir.

e-Defterler aylık dönemler şeklinde oluşturulmalı ve saklanmalıdır.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından e-Defter uygulamasına dahil olma zorunluluğu getirilen firmaların e-Defter uygulaması kullanım başvurularının tamamlanması gerekmektedir.

Mükelleflerin mali mühürlerini temin etmiş olmaları gerekmektedir.

Mükellefler uygulamadan yararlanabilmek için GİB tarafından onay almış bir yazılım kullanmalıdır.

 

e-Defter İşleyişi

e-Defter’e tabi mükelleflerin, yevmiye ve kebir defterlerini kağıt çıktı yerine elektronik olarak GİB'in istediği standartlardaki dosya yapısında saklaması ve özet bir dosya olan Berat dosyasının e-Defter portalına yüklemesi gerekmektedir.

GİB tarafından belirlenen iş akışı aşağıdaki şekildedir :

 1. Mükellef Tebliğde belirlenen şartlar ve XBRL formatında aylık defterini hazırlar
 2. Gerçek kişi e-imza ile defterini imzalar. Tüzel kişiler Mail Mühür ile onaylar
 3. Onaylanan defterin İmza/Mühür değeri alınır
 4. e-Defterin imza değerini taşıyan e-defter beratı mükellef tarafından imzalanır/mühürlenir
 5. e-Defter uygulamasına e-imza/mali mühür girilerek berat başkanlığına gönderilir
 6. GİB uygulamadan gelen beratı kendi mührüyle onaylar
 7. Mükellef e-defterini ve uygulamadan indirdiği beratı saklama süresince muhafaza eder

 

Efespro/e-Defter Uygulaması

Efespro/e-Defter uygulaması, GİB tarafından istenen özelliklerde ve GİB tarafından belirtilen isimlerle dosyaların hazırlanmasını, elektronik imza ile imzalanmasını ve GİB'e gönderime hazır duruma gelmesini sağlamaktadır. 

GİB portalına dosya yüklenebilmesi için izlenecek adımlar sırasıyla aşağıdaki şekildedir: 

Kesin Dönem Kapanışı

 1. Yevmiye Defterinin Oluşturulması ve İmzalanması
 2. Yevmiye Beratının Oluşturulması ve İmzalanması
 3. Yevmiye Beratının Paketlenmesi
  1. Kebir Defterinin Oluşturulması
  2. Kebir Beratının Oluşturulması
  3. Kebir Beratının Paketlenmesi

GİB e-Defter portalına yükleme işleminden sonra yayınlanan GİB onaylı berat sisteme alınarak dönemin açılmamak üzere kapanması sağlanır. Onaylı berat yüklenene kadar her adımda işlemler geri sarılabilmektedir.

Saklama zorunluluğu süresinde defter bilgisinin arşivlenmesi isteğe bağlı olarak Özel Entegratör ile yapılabilmektedir. İmza daha önce de belirtildiği gibi sadace mükellef tarafından yapılmalıdır. Entegratörden sadece saklama hizmeti alınmaktadır.

Efespro uygulamalarında eDefter kurallarına göre muhasebe fişlerinin oluşması için gerekli kontroller yer almaktadır.

Ücretler ve daha detaylı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

İletişim