Efespro İş Çözümleri

Efespro, bileşen tabanlı yapısı sayesinde her boyuttaki firma için uygun bir çözüm oluşturmaktadır. Efespro’nun sağladığı yetenekler müşterilerimizin sürekli değişen ve gelişen pazarda, yeni şartlara çok hızlı uyum sağlamasına yardımcı olmaktadır. Tamamen entegre ve kurumsallaşmış bir yapı oluşturmak için Efespro çözümleri bir mihenk taşıdır. Efespro, firmalara verimliliklerini arttırmada ve işlemlerini kontrol altına almada büyük bir etkinlik kazandırmaktadır. Açık ve güçlü bir yapıya sahip olan Efespro sayesinde karmaşık işlemler kolaylaşmakta, küreselleşen pazarda müşterilerimizin rekabet gücü artmaktadır.

 

SEKTÖREL ÇÖZÜMLERE ODAKLANMIŞ

Efespro, her türlü ticari işlem için oluşturduğu çözümleri ile müşterilerinin iş süreçlerini daha etkin kılarak verimliği artırmayı hedeflemektedir. Oluşturulan çözümler, değişen ve artan iş hacmine göre kolayca ölçeklenebilmektedir. Efes, İş ortakları ile birlikte, müşterilerinin bilgi sistemi ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayacak projeleri oluşturmaktadır. Firmalar ihtiyaçlarını in iyi şekilde çözecek, sektörel olarak deneyim kazanmış çözüm sağlayıcılarla çalışmak istemektedirler, sadece en iyi teknolojiyi sunmak yeterli olmamaktadır. Bu nedenle sektörel çözümler üzerine odaklanma stratejimiz sürekli olacaktır.

 

ÖLÇEKLENEBİLİRLİK, AÇIKLIK VE PERFORMANS

Efespro açık ve esnek yapısıyla sektörün önde gelen firmaları tarafından sağlanan her türlü işletim sistemi ve veri tabanı ile çalışabilir. Ürünümüz, güçlü yapısı ile ölçeklenebilir ve kuıllanımı kolay bir platform oluşturur. Tüm ürünleri içeren entegre bir çözüm ya da ihtiyaçlarınızı karşılayacak ürünlerden oluşan bir çözüm demeti oluşturarak işlemlerinizi her aşamada kontrol altına alabilirsiniz. Efespro ürünleri çok katmanlı İstemci/Sunucu mimarisi ile sunum, iş kuralları ve veri tabanı işlevlerini farklı işlemcilerde çalıştırarak uygulamalarının performansını ve ölçeklenebilirliğini güvence altına alır. Müşterilerimizin performans ve işlevesellik ihtiyaçlarını karşılamak bizim için çok önemlidir. Küreselleşen pazarda geniş ağ yapısının getireceği güçlüklerin farkındayız. Bu nedenle Efespro çok katmanlı ve ön bellek kullanan bir mimari üzerine kurulmuş, yoğun iş hacminde dahi cevap sürelerini saniyeler mertebesinde tutmaktadır.

 

İŞ YÜKÜNÜZÜ AZALTIN, VERİMLİLİĞİNİZİ ARTIRIN

Kurumunuzdaki verimliliği arttırmak istiyorsanız, her aşamada, kurum içinde ya da kurum dışında iş ve işlem tekrarlarını yok etmeniz gerekmektedir. Efes ile uygulayacağınız doğru çözüm, tekrarları yok ederek verimliliği ve hizmet/ürün kalitenizi artıracaktır.

 

EFESPRO ÜRÜN GRUPLARI ARASINDA GEÇIŞLER SORUNSUZ VE ÇOK KOLAYDIR

Efespro ürün gamı her türlü firma büyüklüğüne ve kapsanmak istenen süreçlere göre ihtiyacı karşılayacak şekilde modellenmiştir. İlkAdım, KOBİ, KOBİ+ ve Enterprise olarak 4 ana ürün grubu altında şekillenen çözümler aynı temel yapı üzerine inşa edildiğinde ürün grupları arasında geçişler çok kolaydır. Sadece kullanıcıların yeni eklenen işlevleri verimli kullanmaları için eğitilmeleri yeterli olacaktır.