“Efespro / e-Fatura" ürününü kullanarak özel entegratör aracılığı ile fatura bilgilerinin GİB’e iletilmesi ve alınması yöntemi ile GİB’in taleplerini Efespro altında oluşturulan modül ile karşılamak mümkündür.

Özel Entegratör çözümü ile fatura imzalama için zaman kaybı yaşanmayacak, faturalar entegratör tarafından imzalanacaktır. Ayrıca özel entegratör GIB’in istediği arşiv tutma zorunluluğunu da kendi üzerine almıştır.

Efespro / e-Fatura ürünümüz ile ilgili diğer açıklayıcı bilgiler aşağıda belirtilmektedir.

  • Efespro ile özel entegratör arasında bağlantıyı sağlar.
  • Faturaların özel entegratör üzerinden gönderilmesini, alınmasını ve arşivlenmesini sağlar.

 

Mükellef Sorumlulukları:

  • Özel entegratöre e-İrsaliye işlemleri için yetki verilmesi
  • Özel entegratöre eFatura işlemleri için yetki verilmesi

İletişim