ECHO, günümüzün hızla değişen ekonomik yapısı içinde kurumsallaşmaya çalışan her boyuttaki işletmeye tüm iş süreçlerini destekleyecek gelişmiş yazılım çözümleri sunmaktadır. Yıllardır Türkiye’nin önde gelen özel kuruluşları ve devlet kurumları ile çalışmanın sonucunda elde ettiği bilgi birikimini teknolojik yaratıcılakla birleştirerek işletmelerin çevikleşmesini sağlayacak yazılım ürünleri oluşturmaktadır.


Sektorel odaklanma

Echo, uzmanlaşmanın önemine inanmaktadır. Ancak kurumsal süreçleri çok iyi anladıktan sonra doğru çözümü oluşturmak mümkün olmaktadır. Echo hedeflenen sektörlere odaklanarak iş süreçlerini basitleştiren çözümler geliştirmeyi başarmıştır. Satış öncesi ve satış sonrasında en zor ve karmaşık süreçlere sahip otomotiv  sektöründeki başarımız ve devamlılığımız bu odaklanmanın sonucudur. Aynı şekilde dış ticaret işlemlerindeki uzmanlığımız  bize  ülkenin ithalat ve ihracat süreçlerinin yönetilmesine katkı sağlayan projeleri gerçekleştirme fırsatını vermiştir..Bunun yanında  her kurumun ihtiyacı olan  finansman, muhasebe, personel, sabit kıymet ve benzer süreçlerin yönetilmesi için piyasadaki mevcut çözümlerin çok ilerisinde çözümler geliştirerek müşterilerimizin tek kaynaktan tüm bilgi sistemi ihtiyaçlarını  karşılamayı hedeflemekteyiz.


Teknolojik tercihlerimiz

Echo, bugüne kadar tüm çözümlerini bileşen yapısında geliştirmiştir. Bu sayede değişikliğe çok hızlı uyum sağlayabilen bir ürün yapısına sahip olmanın avantajlarını müşterilerine yansıtmıştır. Bundan sonra bileşen yapısını koruyarak servis odaklı mimari kullanımını artırmayı hedeflemektedir. Servis odaklı mimari üzerine kurulan ve Gümrük Müşteşarlığı ile İhracatçı Birlikleri arasında oluşturulan gerçek zamanlı entegrasyon başarılı bir uygulama örneğidir.


Standartlara bağlılığımız

Echo'nun amaçlarından biriside ürünlerimizi kullanan müşterilerimize seçme özgürlüğü kazandırmaktır; bu bir donanım platformu, işletim sistemi, uygulama sunucusu ya da ilişkisel veri tabanı olabilir. Bu nedenle Echo'nun standartlara bağlılığı en üst düzeydedir. Standart teknolojileri, ürünleri ve mimarileri kullanarak uygulamalarımızın yeni teknolojilere uyumunu hızla ve ekonomik olarak sağlamamız mümkün olmaktadır. Ayrıca standartları destekleyen diğer ürünlerle entegrasyon kolaylaşmaktadır. Standartları kullanmak aynı zamanda standartlar üzerine geliştirilmiş eğitime sahip personelin daha rahat bulunmasını ve daha hızlı üretken olmasını sağlamakta, eğitim maliyetini azaltmaktadır. En önemlisi standartları gözetmeyen firmaların ürünlerinin kullanılması sonucunda oluşan firma bağımlılığı riskini ortadan kaldırmaktadır.


Değerlerimiz

Her şekilde tamamen ahlaki ve hukuki kurallara uygun iş yapılmasını savunmaktayız.
Her zaman yaptıklarımızın sorumluluğunu üstleniriz.
Herkese eşit ve saygılı davranılmasına dikkate ederiz.
Taahhütlerimizi daima yerine getirdik ve getireceğiz.
Başarılı ve mutlu müşteri yaratma iddiasındayız.
Gelir ve giderlerimizi kurumsal büyüme amacıyla yönetmekteyiz.
Çalışanlarımızdan başarılı olmaları için ömür boyu öğrenmeye inanmalarını isteriz.
Kurumsal büyümenin sürekliliği için bilgi ve deneyimin paylaşılması gerektiğine inanmaktayız.
Problemleri gelişme için bir fırsat olarak görmekteyiz.
Profesyonelliği özümsemiş ve takım gücüne inanmış yetenekli ve istekli elemanları bünyemize katma çabamız sürekli olacaktır.
İşbirliği, takım çalışması ve karşılıklı güvenin başarıya getireceğine inanmaktayız.Vizyon

Echo Bilişim, genel kabul görmüş teknoloji standartlarının ve nesne yönelimli tekniklerin sağladığı bileşen yapısının ve servis odaklı mimarinin müşterileri için en iyi ve en etkili çözümleri oluşturacağına inanmaktadır. Servis odaklı bileşen mimarisinin desteklenmesi ile ulusal pazarda geliştirici rekabet oluşturarak, hem bu rekabetten müşterilerin yararlanmasını hem de uluslararası pazarda mücadele etmek için güç kazanmayı ve pay almayı amaçlamaktadır

Misyon

Yerel iş gücümüzle geliştirdiğimiz bileşen yapısına sahip iş çözümlerimizi ve proje gerçekleştirme pratiklerimizi yerel ve uluslararası iş ortaklarımızla birlikte ulusal ve uluslararası pazarda satıp, uygulayarak kar etmek.

Strateji

  • Karşılaşılan rekabette güçlü olmak için sektörel uzmanlaşmaya gitmek, iş çözümü geliştirilen sektörün önde gelen çözüm sağlayıcılarından olmak.
  • Ürünlerin teknolojik olarak sürekli geliştirilmesini sağlamak için mevcut uzman kaynağın en az dörtte birini arge faaliyetlerine ayırmak. Uluslararası teknoloji şirketlerinin ürünlerinden yararlanmak.
  • Ürünlerin orta ve küçük boyutlu işletmelerin oluşturuduğu pazardan daha fazla pay almasını sağlamak.
  • Ürün satışlarını iş ortakları üzerinden yapmak. İş ortaklarının satış gücünü artırmak için pazarlama faaliyetlerine destek olmak.
  • Müşterilerine danışmanlık, eğitim ve dış kaynak(outsourcing) hizmetlerini, geliştirilen ürünleri tamamlayıcı hizmetler olarak sunmak.
  • Kamuya yapılan özel yazılım projelerini desteklemek ve geliştirmek, kamu pazarındaki payı artırmak ve sürekliliği sağlamak için gerekli pazarlama ve iş geliştirme faaliyetlerini sürdürmek.