“Efespro / eİrsaliye” ürününü kullanarak özel entegratör aracılığı ile irsaliye bilgilerinin GİB’e iletilmesi ve alınması yöntemi ile GİB’in taleplerini Efespro altında oluşturulan ürünle karşılamak mümkündür.

Bu ürün ile irsaliyeler entegratör tarafından imzalanacaktır. Ayrıca özel entegratör GIB’in istediği arşiv tutma zorunluluğunu da kendi üzerine almıştır.

Efespro / e-İrsaliye ürünümüz ile ilgili diğer açıklayıcı bilgiler aşağıda belirtilmektedir.

  • Efespro ile özel entegratör arasında bağlantıyı sağlar.
  • İrsaliyelerin özel entegratör üzerinden gönderilmesini, alınmasını ve arşivlenmesini sağlar.

 

Mükellef Sorumlulukları:

  • Özel entegratöre e-İrsaliye işlemleri için yetki verilmesi

İletişim