Çözümler

Bilgi çağına hoş geldiniz ! Hızla gelişmeye devam eden iletişim teknolojileri sınırları ortadan kaldırıyor. Artık dünyanın her yerinde müşterileriniz var ya da dünyanın her yerinde müşterilerinizin olmasını istiyorsunuz. Müşterileriniz gün geçtikçe daha fazla katma değer talep ediyor. Artık aldıkları ürünler ve hizmetler konusunda daha bilinçli ve bilgililer. Sizinle bir çok değişik şekillerde iş yapmak istiyorlar. Sürekli olarak değişen arz ve taleplere çok hızlı olarak yanıt vermeniz ve operasyonlarınıza eş zamanlılığını en kısa sürede sağlamanız gerekiyor. İşlemlerinizin sizin için şeffaf olmasına, ileri görüşe ve çok yönlü kontrola ihtiyacınız var. Şeffaflık bütünleşik ve kendini tekrarlamadan bilgi işlemeyi gerektiriyor, sonuçta verimlilik açıkça ölçülebilir.

İleri görüşlü olmayı ancak gerçek zamanlı topladığınız verileri en kısa sürede değerlendirip, süratle karar vericilere iletmekle sağlayabilirsiniz. Çok yönlü kontrol için yönetiminize, gerçekleştirilen operasyonlarda hemen düzeltme yapma yeteneğini kazandırmanız gerekiyor.

Hayal edin; gerçek müşteri talepleri doğrultusunda üretim operasyonlarınız oluşuyor. Planlarınız gerçek kapasitenizi yansıtıyor. Yeni ürünleriniz pazara öngördüğünüz tarihte çıkıyor. Kalite problemlerinizi kriz oluşturmadan çözebiliyorsunuz. Arzı ve talebi gerçek zamanlı izleyebiliyorsunuz. Nakit akışınızdaki istenmeyen sapmaların etkilerini anında hesaplayabiliyor, önlemlerinizi alternatifsiz kalmadan önce alabiliyorsunuz. Kurumunuzun bu şekilde çalıştığını ve yönetildiğini hayal edin. Neden olmasın?


Otomotiv Çözümleri

Otomotiv Çözümleri

Otomotiv Çözümleri

Efespro DMS ürünü, otomotiv sektöründe satış ve satış sonrası servis faaliyetlerini gerçekleştiren ve bu hizmetlerini güçlü bir bilgi sistemi ile desteklemek isteyen firmalar için gerekli modüller seçilerek yapılandırılmış bir sektörel çözümdür. Satış ve satış sonrası süreçler için sektöre özel gerekli modüller eklenerek Efespro ERP platformunu temel alan güçlü bir ürün oluşturulmuştur.

Tamamen moduler olan Efespro DMS başlangıçta kurulan yapıda hiçbir değişiklik yapılmasına gerek kalmadan ve oluşan kurumsal kültür korunarak artan iş hacminize paralel olarak büyüyebilecek ve genişleyebilecek bir yapıya sahiptir. Önceden yapılandırılmış olması sayesinde proje kuruluş maliyetleri en aza indirgenerek ürünün satış fiyatı müşterilerimiz için çok uygun bir seviyeye çekilmiştir.

Efespro DMS geniş bir yelpaze altında büyümekte olan firmalar için satış, yedek parça ve satış sonrası servis hizmetleri kapsamında gerçekleşen tüm süreçleri kolaylaştıran ve disipline eden bir kurumsal çözümdür.

Çok marka ile aynı anda çalışabilme ve marka bazında işlem yapabilme özelliği , aynı firma içinde farklı markalara hizmet verilmesi durumunda sistemin bir bütün olarak kullanılmasını sağlar.

Çok işyeri ile çalışabilme ve işyeri bazında farklı yetkilendirme yapabilme özelliği ile birden fazla lokasyonda yerleşik işletmelerde işlemleri işyeri bazında gerçekleştirilmesini ve konsolide olarak raporlanabilmesini sağlar.

Otomotiv sektöründe gerçekleştirdiği başarılı projeler sonucunda oluşan bilgi birikimi sayesinde konusunda uzman , iş akışlarına hakim ve kullanıcıyı yönlendiren bir ürün olan Efespro DMS, zengin fonksiyon içeriğiyle dünyadaki benzerleri arasında öne çıkmaktadır.

Detaylı bilgi için Otomotiv Çözümleri sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Efespro İş Çözümleri

Efespro İş Çözümleri

Efespro İş Çözümleri

Efespro, bileşen tabanlı yapısı sayesinde her boyuttaki firma için uygun bir çözüm oluşturmaktadır. Efespro’nun sağladığı yetenekler müşterilerimizin sürekli değişen ve gelişen pazarda, yeni şartlara çok hızlı uyum sağlamasına yardımcı olmaktadır.

Tamamen entegre ve kurumsallaşmış bir yapı oluşturmak için Efespro çözümleri bir mihenk taşıdır. Efespro, firmalara verimliliklerini arttırmada ve işlemlerini kontrol altına almada büyük bir etkinlik kazandırmaktadır. Açık ve güçlü bir yapıya sahip olan Efespro sayesinde karmaşık işlemler kolaylaşmakta, küreselleşen pazarda müşterilerimizin rekabet gücü artmaktadır.

Detaylı bilgi için Efespro İş Çözümleri sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

eDevlet Çözümleri

eDevlet Çözümleri

eDevlet Çözümleri

Faaliyete başladığımız günden bu yana sürdürülen çalışmalar Echo'nun kamusal alanlarda iddialı projeler gerçekleştirmesini sağlamıştır. Geliştirilen bu projelerle Maliye Bakanlığı ve Dış Ticaret Müşteşarlığı vatandaşlarla olan ilişkilerinde bürokrasiyi en aza indirgemiş ve büyük kolaylıklar sağlayabilmişlerdir.

Detaylı bilgi için eDevlet Çözümleri sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Kalite Süreç Yönetimi için Çözümler

Kalite Süreç Yönetimi için Çözümler

Kalite Süreç Yönetimi için Çözümler

QuaServ danışmanları kalite yönetim sisteminin yaşatılması için yaşamsal öneme sahip, firma için düzeltici faaliyetlerin açılmasını,ilgili kişiye ulaşılmasını  ve sorunsuz biçimde kapatılmasını takip ederler; yine doküman değişikliği istekleri bu platform üzerinden izlenerek güncel kalması temin edilir.

Web  üzerinden çözülemeyen sorunların giderilmesi için Quaserv danışmanları her ay mutlaka bir kere yapılacak firma ziyaretleri sırasında sahadaki sorunları yerinde saptayarak, eksik bilgilerin giderilmesini, iç kalite denetiminin ve yönetim gözden geçirme toplantısının yapılmasını sağlarlar.

Detaylı bilgi için Kalite Süreç Yönetimi için Çözümler sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.