Just open a Bet365 account today and make a deposit http://abonuscode.co.uk Make a deposit of £10-£200 and then enter the 10-digit bonus code

"QuaServ" firmaların kalite yönetim sistemlerini web üzerinden dış kaynak kullanımı yoluyla üstlenen bir danışmanlık hizmeti çözümüdür.

Küreselleşen dünya ekonomisinin getirdiği bir olgu olan uluslar arası Kalite Yönetim Standartları, başta ISO 9000 olmak üzere giderek kimi ihalelerde teklif için bir önkoşul ya da şartnamenin bir gereği olarak ortaya çıkmakta; kimi zaman da dışsatım için asgari koşul; bazen de, ana sanayinin yan sanayiyle olan ilişkisinde gerek yeter şart olarak kendini göstermektedir.

Ayrıca, kalite yönetim standartlarının kulanımının arttığı oranda, sektörel olarak özelleşmesi; başka bir deyişle her sektörün kendi standardının ortaya çıkması da ayrıca dikkati çeken bir durumdur.

Ürün ve hizmet üretilen hemen her alanda ve yakın zamanda da yönetim sistemleri konusunda görülen standartlaşma endüstrileşmenin bir uzantısı olarak iş yaşamındaki yerini kaçınılmaz biçimde almaktadır. Bu anlamdaulusal sınırların mal ve sermaye hareketleri için anlamını yitirdiği bir dünyada kalite yönetim standartlarının kullanımından kaçınmak olanaksızdır. Nitekim ülkemizde de bu standartlar geniş çapta kabul görmüştür.

Edinilmesi sırasında büyük oranda bir danışmanlık hizmetinden faydalanılan kalite yönetim sistemi standartlarının, belgenmenme sonrası süreçte kuruluşlar tarafından sürdürülmesi çeşitli sorunları beraberinde getirmektedir. Uygulama sırasında standardın gerektirdiği işlemlerin ek mesai ile karşılanması; kimi zaman da standartlara ilişkin uzman bilgiye ihtiyaç duyulması, çeşitli sıkıntılar ortaya çıkarmakta ve bu nedenle belgenin sürdürülebilirliği firma için bir ek yük haline dönüşmekte ve bu durum ek maliyetlere yol açmaktadır.

İşte “QuaServ” bu ek yükü ve onun yarattığı maliyetleri ortadan kaldırmak amacıyla ortaya çıkartılan bir hizmet çözümüdür. Bir başka deyişle “QuaServ” web üzerinden kalite yönetim danışmanlığı vermek amacıyla üretilmiştir Bu çözümün yaratılmasının ardında bulunan temel dayanak giderek yaygınlaşan bir hizmet biçimi olan dış kaynak kullanımının kalite yönetim sistemleri üzerinde uygulanmasıdır.

Bütün yapılması gereken “QuaServ” hizmetine üye olmaktır. Bu durumda firmanın yönetim sistem dokümantasyonunu yalnızca firma çalışanları tarafından izlenebilecek biçimde internete taşınacak ve quaserv’in uzman danışman kadrosu firma ile bu platform üzerinden günün her saati irtibat halinde kalarak kalite yönetim sisteminin güncel kalması sağlanacaktır.

QuaServ danışmanları kalite yönetim sisteminin yaşatılması için yaşamsal öneme sahip, firma için düzeltici faaliyetlerin açılmasını,ilgili kişiye ulaşılmasını ve sorunsuz biçimde kapatılmasını takip ederler; yine doküman değişikliği istekleri bu platform üzerinden izlenerek güncel kalması temin edilir. Web üzerinden çözülemeyen sorunların giderilmesi için Quaserv danışmanları her ay mutlaka bir kere yapılacak firma ziyaretleri sırasında sahadaki sorunları yerinde saptayarak, eksik bilgilerin giderilmesini, iç kalite denetiminin ve yönetim gözden geçirme toplantısının yapılmasını sağlarlar.

Bu şekilde kalite yönetim standardının gerektirdiği ve belgelendirme kuruluş tarafından gerçekleştirilen ara denetimlere kuruluşlar sorunsuz biçimde hazır olurlar. Ayrıca standartların güncellenmesi söz konusu olduğunda yeni versiyonlara geçişlerde hiçbir problem yaşanmaz. Kalite yönetim standardını kullanmak bir yük olmaktan çıkarak, kalite için veri analizlerinininin yapıldığı ve firmanın kendini geliştirmek amacıyla kullandığı ideal bir araç haline gelir. Üstelik hiçbir yazılım lisans bedeli ödemeden, uzman danışmanıyla bu sistem web üstünden sürekli kullanılır haldedir.

Daha detaylı bilgi için Quaserv.com sitemizi ziyaret edebilirsiniz..