İhracat yönetimi

T.C. Dış Ticaret Müşteşarlığı - İhracat Net Projesi .

DTM'ye bağlı olarak faaliyet gösteren ihrcatçı birlikleri için geliştirilen bu proje sayesinde tüm ihracat yurt genelinde kayıt altına alınarak, her gün Ankara'da konsolide edilmesi sağlanmıştır. İhracat-net olarak adlandırılan bu proje hem ihracatçıların işlemlerinin hızlandırmış, hem de ihracat faaliyetlerinin günlük olarak analiz edilmesine büyük katkı sağlamıştır. 1996 yılında yurt sathında 13 genel sekreterlik ve 40 irtibat bürosunda kullanıma geçilmesi sonucunda işlemlerin en yakın irtibat noktasında yapılması sağlanmış, bu sayede ihracatçılar zamandan tasarruf etmişlerdir. Yaklaşık 10 yıldır başarılı bir şekilde kullanılan bu proje IBM Türkiye ile birlikte gerçekleştirilmiştir.

T.C. Dış Ticaret Müşteşarlığı eBirlik Projesi .

Ihracat-net projesinde ulaşılan başarıdan sonra ofisten ihracatın yapılması vizyonu doğrultusunda tüm ihracat kayıt işlemlerinin ihracatçılar tarafından bulundukları ofisten gerçekleştirmelerini sağlayacak eBirlik projesi 2002 yılında doğrudan tarafımıza ihale edilmiştir. 6 ay gibi kısa bir sürede gerçekleştirilen bu proje sayesinde ihracatçıların başta gümrük beyannamesi onayı olmak üzere, online ağ uygulamaları üzerinden bilgi alışverişi yapmaları suretiyle işlemlerinde maksimum kolaylık ve çabukluk sağlanmaştır.

ECHO Bilişim, Oracle ve BEA Systems, eBirlik projesinin geliştirilmesinde işbirliği yaptı. Linux işletim sistemi, Oracle veritabanın kullanıldığı yeni sistemdeki bütün bileşenlerin birbiriyle uyum içinde çalışabilmesi için de ara katman olarak BEA WebLogic Server tercih edildi. WebLogic Server, sunduğu esneklik ve yüksek uyumluluk ile farklı bileşenlerin performans kaybı olmaksızın çalışmasını sağlarken, proje sahiplerine de bu bileşenleri serbestçe seçme fırsatı tanıdı.

eBirlik sayesinde artık, ihracat yapan firmaların birliğe, birliğin gümrüğe giderek birtakım bürokratik işlemler yapmaları gereği ortadan kalkmış oldu. E-Birlik adı verilen bu projeyle, şirket ofisinden ihracatçı birliklerine gümrük beyannamesi bilgilerinin gönderilmesi, kaydedilmesi, tahakkuk eden nispi aidatların internet bankacılığı ya da cari hesaplarında düşülmesi yoluyla ödenmesi, gümrük dairelerinin görmeleri gereken birlik onayının yine ofisten alınabilmesi mümkün hale geldi. Böylece gümrük beyannamesi kaydı için ihracatçı birlikleri merkez ve bürolarında sıra beklemek, nakit para taşımak gibi riskli ve zaman alan işlemler ortadan kaldırıldı. Tüm fon ödemeleri de kredi kartıyla yapılabilmekte.

Dış Ticaret Müsteşarlığı ve Gümrük Müsteşarlığı'nın bir mutabakatla elektronik onay konusunda anlaşmaları, yukarıda sıralanan online işlemlerin önünü açtı. Önceden imza ve kaşe ile yapılan işlemler artık elektronik ortamda ve 7x24 gerçekleştiriliyor. Daha önceki prosedürde, tescilli beyanname ihracatçı birliklerine götürülüyor, buralardaki görevliler beyannamedeki bilgileri bilgisayarlarına giriyor, kontrol ediyor, kaşe-imza basıyorlardı. Bu kaşe-imzalı beyanname gümrüğe gidiyor, gümrük de ancak bu onayları görünce işlem yapabiliyordu. İki müsteşarlık arasındaki mutabakatla, artık birlikler tarafından hazırlanan bir "onay kodu-şifre", gümrük dairesi tarafından kontrol edilerek, ıslak imzaya ihtiyaç olmadan işlem görüyor. Yeni uygulama, kaşe-imzanın taklit edilebilme riskini taşımadığından daha yüksek güvenlik sunuyor. Ayrıca, verilen şifre, beyannamenin içeriğiyle bağlantılı olduğundan, gidecek tutar, tarihler, gümrüğün tescili gibi hususlara bakılarak evrak için özel bir şifre geliştiriliyor. Taklidi mümkün olmayan bu şifreli onay kodunu ancak gümrükteki bilgisayar çözebiliyor.

Gümrük komisyoncuları, yeni sistem sayesinde, İstanbul gibi büyük bir şehirde, hem zamandan, hem de yoldan çok ciddi tasarruf sağlıyor. Sistemin getirdiği kolaylığı gümrük komisyoncuları da hemen benimsediler. Çok kısa bir sürede, www.ebirlik.org adresinden İstanbul'un günlük ihracatının % 80'nine yakın miktarda işlem yapıldığı günler oluyor.

İhracatçı için söz konusu olan bir diğer avantaj da, artık araya gümrük komisyoncusunu koymadan resmi işlemlerini doğrudan yapabilecek donanıma sahip olması. Beyannamesini gümrüğe kendisi teslim ettikten sonra bir e-posta yollayarak onay alabiliyor. Ofisinden banka aracılığıyla ödemesini yaptıktan sonra da beyannamesini, üstelik onaylanmış olarak yazıcısından bastırabiliyor.

Beyanname giriş uygulaması, sorgulama, ödeme, cari hesaptan ödeme yapma gibi Web üzerinde çalıştırılan bütün bu uygulamaların altında, Echo tarafından geliştirilen güçlü bir alt yapı bulunuyor.